P2000 brandweer monitorDatum melding: 08-02-2018 - Tijdstip melding: 19:38:54 - Situatie: PRIORITEIT 1
Woningbrand op Churchillstraat in Doetinchem, brandweer met spoed ter plaatse

Disclaimer voor de website www.ideaal.org

Wij besteden grote zorg aan de samenstelling van de inhoud op onze website.
Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrechten van Radio Ideaal / IdeaalTV. Veelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. De rechten van foto- en videomateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van de maker van het materiaal.

Disclaimer website
De informatie op deze website en alle andere websites die vallen onder Radio Ideaal / IdeaalTV wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Radio Ideaal / IdeaalTV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Radio Ideaal / IdeaalTV behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. De bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website van Radio Ideaal / IdeaalTV opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming.

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden met of in e-mailberichten vanuit de Radio Ideaal / IdeaalTV is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Radio Ideaal / IdeaalTV staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Privacyverklaring
Voor gebruik van sommige onderdelen van deze site is de registratie van uw naam en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden onder geen omstandigheden aan derden verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Het geautomatiseerd benaderen van deze website zal beschouwd worden als een aanval op het functioneren van deze website en zal als dusdanig worden behandeld. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.